Parkering Århus

Parkering Århus og Aarhus Universitetshospital tilbyder nu masser af parkeringspladser til patienter og pårørende på Arhus Universitetshospital (AUH) Nørrebrogade.

Parkering Århus er etableret i februar 2010, hvor det fik til opgave at stå for parkeringen på AUH Nørrebrogade og Tage Hansens Gade. Dette gælder såvel parkering for patienter og pårørende som for hospitalets personale.

Parkering Århus har i perioden april til 13. december 2010 opført et nyt parkeringshus på Peter Sabroes Gade 8, hvor der nu er 365 parkeringspladser til rådighed. Dette har ændret parkeringsforholdene på AUH Nørrebrogade markant, så man nu uden besvær kan finde sig en parkeringsplads.

Parkering Århus A/S er stiftet for at varetage denne funktion, og derudover ønsker selskabet naturligvis at tilbyde sig til andre indehavere af p-pladser, som ønsker disse reguleret af en lokal virksomhed.

Parkering Århus tilbyder desuden time- og abonnementsparkering I Friskohusets P-hus.

Parkering Århus A/S er 100 % ejet af Hermod Ejendomme A/S. Selskabet har til huse på Havnegade 4 hos Sinding & Compagni, der varetager administrationen af selskabet. Sinding & Compagni har gennem mange år stået for større parkeringshuse og anlæg, hvoraf man kan nævne Sallings P-hus og Busgadehuset.

Parkering på Aarhus Universitethospital NBG og THG:

Der er i dag ingen problemer med at finde parkering for patienter og pårørende på AUH Nørrebrogade. Der er masser af ledige pladser i parkeringshuset på Peter Sabroes Gade 8.

© Copyright Parkering Århus A/S 2010 - 2019